หากพบปัญหาการสมัครใช้งาน YouTrip จาก Referral Programme ควรทำอย่างไร?