หากพบปัญหาการใช้จ่ายที่ร้านค้าหรือกดเงินสด ควรทำอย่างไร?