จะได้รับดอกเบี้ยจากสกุลเงินต่างๆที่แลกเก็บไว้ใน YouTrip หรือไม่?