เมื่อเติมเงินเข้า YouTrip แล้วเงินจะถูกเก็บไว้ที่ใด?