กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือ ลบและติดตั้งแอป YouTrip ใหม่