ทำไมอัตราแลกเปลี่ยนถึงเปลี่ยนหลังจากทำรายการไปแล้ว?