สามารถถอนเงินในตู้ ATM ต่างประเทศ และในประเทศได้หรือไม่?